CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Ceník

Ceny překladů a tlumočení:

Angličtina, němčina, ruština, slovenština, italština  
 

překlad z cizího jazyka do češtiny 320 Kč/NS
překlad z češtiny do cizího jazyka 350 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 450 Kč/NS
překlad z cizího do cizího jazyka 580 Kč/NS
korektura překladu 150 Kč/NS

cena v Euro je 0,069 E za přeložené slovo

Španělština, francouzština,polština,ukrajinština

překlad z cizího jazyka do češtiny 350 Kč/NS
překlad z češtiny do cizího jazyka 390 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 490 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS

Bosenština, maďarština, holandština, chorvatština, srbština, bulharština

překlad z jazyka i do jazyka 450 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 560 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS

Slovinština, vietnamština

překlad z jazyka i do jazyka 520 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 600 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS
 

Dánština, norština, portugalština, estonština, hebrejština, rumunština,
řečtina, finština, latina, litevština, moldavština, mongolština, lotyština,
makedonština

překlad z jazyka i do jazyka 600 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 650 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS
 

Švédština

překlad z jazyka i do jazyka 780 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 800 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS
 

Arabština, turečtina

překlad z jazyka i do jazyka 700 až 800 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 800 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS
 

Japonština, čínština

překlad z jazyka i do jazyka 850 až 1000 Kč/NS
překlad se soudním ověřením 1400 Kč/NS
cena za korekturu je 50 % z ceny překladu 1 NS
 

Ceník tlumočnických služeb

Angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, italština, polština,
maďarština, slovenština, ukrajinština

tlumočení do 4 hodin 4 - 8 hodin více než 8 hodin
konsekutivní 3000 Kč 5500 Kč 850 Kč/hod
soudní 3000 Kč 5500 Kč 850 Kč/hod
kabinové* 3900 Kč 7500 Kč 800 Kč/hod

* Uvedená cena je za jednoho tlumočníka, v kabině musí být tlumočníci dva.
Uvedené ceny se vztahují k jazykům z I. skupiny, u ostatních jazyků se cena stanovuje
individuálně.

Japonština, hebrejština a jiné orientální jazyky

Konsekutivní tlumočení 6500 Kč/den
Soudní a kabinové dohodou.

Uvedene ceny jsou bez DPH

1NS = 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). 

U expresních překladů je účtován příplatek 50 % nebo 30 % k běžné ceně.

Storno poplatky

Za zrušení překladu:

Pokud zákazník zruší objednávku běžneho či ověřeného překladu, je povinen uhradit tu část překladu, kterou překladatel přeložil do doby prokazatelného doručeni stna objednavky překladu.

Za zrušeni tlumočení:

Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 2 pracovní dny před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 30 %. Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 1 pracovní den před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 50 %.

Zruší-li zákazník objednané tlumočení v den konání tohoto tlumočení, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.