CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Právní překlady, notářské ověření

Právní překlady


"S firmou I.T.C. spolupracuji již mnoho let a s jejím přístupem k zákazníkovi i s kvalitou odvedené práce, včetně rychlosti jsem velmi spokojena. Oceňuji nejen kvalitu překladů a rychlost zpracování zakázky, ale také šíři nabídky. Doporučuji firmu všem, kteří hledají spolehlivé překladatelské služby na vysoké profesionální úrovni. Firmě přeji mnoho spokojených zákazníků."

 

advokátní kancelář
JUDr. Eva Dundáčková, advokátka

S překladatelskou kanceláří I.T.C. dlouhodobě spolupracujeme pro její spolehlivost a schopnost zvládnout i náročné právní překlady, to vše za krátkou dobu a rozumnou cenu. Vřele doporučujeme. 

JUDr. Ing. Michal Hájek, LL.M. et. LL.M. 
 

Překlady právnických a právních textů - jsou jednim z nejžádanějších překladatelských oborů, který překládáme prakticky každý den. Jde o specifické překlady, u kterých je třeba jak znalosti jazyka, tak i orientace v daném právním prostředí. Nejedná se pouze o jiné názvosloví, ale i o jiné pojetí práva z historického pohledu. Klasickým rozdílem je např. pojetí práva systémem kontinentálním a anglosaským. 
Je zde ale i celá řada rozdílností v právních systémech, napřiklad právo francouzské, právo skotské a mnoho dalších. Naši překladatelé, zabývající se jmenovaným oborem, jsou v podstatě bez výjimky absolventy 
kurzů právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy a někteří i absolventy právnických fakult.  Především ale máme s právními překlady dvacetileté zkušenosti. Jsme si ale vědomi toho, že nikdo nezná vše, a v případě nutnosti často konzultujeme s našimi kolegy z praxe.

Překládáme pro české i zahraniční právnické kanceláře a organizace - např.: pro Právnickou fakultu UK, pro cizineckou policii, pro právní oddělení Dalničních staveb a firmy Strabag, pro advokátní kancelář prof. Gerlocha, AK JUDr. Loblové, JUDr. Ševčíka, AK Břeský, AK JUDr. Ondřejová,  AK Štaidl &  Leška atd.  

Samostatnou kapitolou jsou překlady knih stavebního práva, které jsme přeložili pro nakladatelství Kluwer.
Nejčastěji realizované překlady z právní a ekonomické oblasti - mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) International Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva).

 • Obchodní, občanské a trestní právo - překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení,
 • hospodářské právo
 • obchodní smlouvy
 • autorské právo
 • úvěrové smlouvy
 • pojistné smlouvy
 • farmaceutické pravo
 • nemovitosti
 • leasingové právo
 • smlouvy a dohody
 • zákony
 • vyhlášky
 • rozsudky
 • judikáty
 • překlady zakládacích listin společností
 • daňová přiznání a audity
 • výpisy z rejtříků
 • překlady pravnických učebnic - stavební právo
 • pracovní právo
 • evropské právo
 • common law - anglosaské právo
 • překlady diplomů
 • patenty
 • překlady vysvědčení
 • překlady oddacích listů
 • překlady studií
 • výroční zprávy
 • dokumenty potřebné k uzavření  manželství
 • certifikáty
 • technické a řidičské průkazy

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.