www.itc.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Arabština - arabské jazyky

Překládáme z i do arabštiny včetně překladů soudních

 

Arabštinou patří mezi semitské jazyky. Velmi se liší od jazyků evropských, a to jak písmem tak gramatikou. Arabština používá řadu hlásek, které se v češtině, ani žádném jiném evropském jazyce nevyskytují. Existují rozdíly mezi spisovnou arabštinou a hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou).   Arabština se zapisuje zprava doleva a zpravidla se nepíší znaky pro krátké samohlásky.