CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Arabština - arabské jazyky

Překládáme z i do arabštiny včetně překladů soudních.

Arabština patří mezi semitské jazyky. Velmi se liší od jazyků evropských, a to jak písmem, tak gramatikou. Arabšina má například jen dva časy. Existují rozdíly mezi spisovnou arabštinou a hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Pokud je jméno na dokumentu psáno arabsky a je třeba, jako například u azbuky, přepsat jej latinkou, je třeba řídit se přepisem, transkripcí jména již jednou použitým - cestovní pas atd.
Arabština se zapisuje 
zprava doleva a zpravidla se nepíší znaky pro krátké samohlásky. 

Arabština používá řadu hlásek, které se v češtině, ani žádném jiném evropském jazyce nevyskytují a její překlad musí provádět jen erudovaný překladatel, který zná jazyk dokonale.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.