CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Slovenština

Překlady a tlumočení slovenského jazyka

Překládáme soudně i standardně z i do slovenštiny. Počet slovenských překladů je poslední dobou značný - protože slovenské úřady často neuznávají dokumenty psané česky, a i přes vzájemnou srozumitelnost obou jazyků -  je vyžádován překlad. Překládáme jak dokumenty typu oddacích litů, tak smlouvy či výpisy z rejstříku i výběrová řízení.


Slověnština je slovanský jazyk velmi podobný češtině.
V minulosti nebylo výjimkou, že oba jazyky byly naprosto srozumitelné jak pro Čechy, tak pro Slováky. Situace se v posledních letech mění a mladší lidé slovensky rozumí již jen z části. I když to někdy vypadá, že vzhledem k tomu, že slovenštině většina z nás rozumí, nezkoušejme raději překládat sami.
Obzvláště při překladech do slovenského jazyka, může laiscký překlad znít směšně až nesrozumitelně. Slovenština je úřední jazyk a je třeba jí překládat kvalifikovaně, tak jako každý jiný cizí jazyk. 
Poslední dobou přibývá slovensky psaných dokumentů, kterí je třeba překládat do češtiny nebo jiných jazyků soudně.
I v případě například obchodních smluv je nutné provést naprosto přesný překlad. 
Slovenštinu překládáme s pomocí našich kolegů na Slovensku a sodní překlady provádíme v Čechách.
 

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.