CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Medicínské překlady

  • Překlady odborných publikací pro Českou lékařskou společnost JEP, simultánní tlumočení lékařských konferencí pro Francouzskou lékařskou komoru. 

  • Průběžně překládáme pro foniatrickou kliniku v Praze.  

  • Překlady a tlumočení pro I. lékařskou fakultu UK v Praze. Tlumočení pro Česko-francouzskou lékařskou společnost.

"Agentura ITC pracuje spolehlivě a na vysoké profesionální úrovni. Je schopna reagovat velmi pružně a vstřícně na zadané projekty. Služby agentury mohu osobně vřele doporučit."

 MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
IKEM - Institute for Clinical and Experimental Medicine, Praha

"S překladatelskou agenturou ITC máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou pružní, rychlí, mají na specializované překladatele na různá odborná témata, pro korekturu rodilé mluvčí. V nutných případech jsou  schopni zajistit překladatelské služby téměř okamžitě a online. Přitom nejsou drazí, poměr cena/výkon je vynikající."      

                                             doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Creative Connections s.r.o. & 1. LF Praha UK 

 

"Agentura ITC pracuje spolehlivě a na vysoké profesionální úrovni. Je schopna reagovat velmi pružně a vstřícně na zadané projekty. Služby agentury mohu osobně vřele doporučit."
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
IKEM - Institute for Clinical and Experimental Medicine, Praha

 Překlady odborných textů, týkajících se medicíny, jsou velmi specifické, a to jak terminologicky, tak kontextem a významem.
Medicína, jako vědní obor, je velmi složitá a nelze překládat odborné texty bez znalosti dané problematiky ve výchozím jazyce.
Překlady medicínských textů musí provádět překladatel znalý jak daného oboru, tak odborného jazyka.
I když překládáme tento obor přes dvacet let, vždy konzultujeme odborné texty se zadavatelem. 

Překládáme například pro IKEM, UPCE. UK nebo FN v Hradci Králové a Praze,

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.