CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Doprovodné tlumočení

 

Konsekutivní tlumočení, doprovodné tlumočení
 

Doprovodného tlumočení se obvykle "používá" při obchodních jednáních, školeních, tiskových konferencích  a podobných událostech.
Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Tlumočený projev je tak delší. U tohoto tlumočení není nutné technické vybavení, jako je tomu u tl. simultánního, ale je nutné dodržovat pauzy pro tlumočníka. Bývá zvykem si u doprovodného tlumočení dělat poznámky, jelikož projev řečníka je mnohdy dlouhý a není možné si zapomatovat vše.
Jako u každé tlumočení je velmi dobré, pokud má tlumočník k dispozici co nejvíce informací o tlumočeném tématu i o prostředí ve kterém se bude tlumočit. 


Doprovodné tlumočení je často vyžadováno:
na policii
při prezentacích
při tiskových konferencích
na oslavách 
na výstavách 

u notáře 

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.