www.itc.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU

Soudní překlady, tlumočení, překlady

ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Potřebujete-li kvalitní překlad nebo tlumočení z nebo do: jakéhokoli evropského jazykajaponštinyčínštiny, arabštiny, korejštiny,  řečtiny, gruzínštiny, turečtiny nebo hebrejštiny, soudní (ověřené) překlady, a to včetně notářského ověření, odborné překlady   (právo, finančnictví, stavebnictví, chemie, přírodní vědy a jiné obory),  rozsáhlé překlady  jako jsou učebnice, výběrová řízení,  stavební dokumentace, smlouvy etc, expresní překlad, korekturu nebo potřebujete-li zajistit kabinové  či  konsekutivní tlumočení včetně tlumočnické techniky,
Rádi vám tyto služby zajistíme.  


Máme jednadvacetiletou praxi a překladatelství a tlumočnictví je naším jediným oborem.
 Naše reference  
"S překladatelskou agenturou ITC máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou pružní, rychlí, mají na specializované překladatele na různá odborná témata, pro korekturu rodilé mluvčí. V nutných případech jsou  schopni zajistit překladatelské služby téměř okamžitě a online. Přitom nejsou drazí, poměr cena/výkon je vynikající."             
 Doc. dr. Jiří Kofránek, Ph.D.,
Associate Professor at Charles University in Prague

"Stálá spolupráce po dobu asi 20 let, velmi spolehlivá agentura, překlady správně a včas, za příznivou cenu, spokojenost se servisem."
Ing. Pavel Vaško
přípravář staveb v oddělení nabídek
Dálniční stavby Praha, a.s.
 
"S panem Ing. Žižkou a jeho týmem je výborná spolupráce, jsou vstřícní a jsou tou správnou volbou při překladech v oblasti stavebnictví."
 
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D, LL.M. 
vedoucí právního oddělení Metrostavu, a.s.

"Agentura ITC pracuje spolehlivě a na vysoké profesionální úrovni. Je schopna reagovat velmi pružně a vstřícně na zadané projekty. Služby agentury mohu osobně vřele doporučit."
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
IKEM - Institute for Clinical and Experimental Medicine, Praha

"S firmou I.T.C. spolupracuji již mnoho let a s jejím přístupem k zákazníkovi i s kvalitou odvedené práce, včetně rychlosti jsem velmi spokojena. Oceňuji nejen kvalitu překladů a rychlost zpracování zakázky, ale také šíři nabídky. Doporučuji firmu všem, kteří hledají spolehlivé překladatelské služby na vysoké profesionální úrovni. Firmě přeji mnoho spokojených zákazníků." 
 advokátní kancelář
JUDr. Eva Dundáčková, advokátka

Firmu I.T.C. jsme si vybrali pro její kvalitu a preciznost provedených překladů. Využíváme překlady i pro náš překladač - který tím rozvíjíme a rozšiřujeme. Spolupráce si velmi ceníme a věříme v úspěšné pokračování. 
Josef Bršlica
KVARK AG, s.r.o.

Vážený pane inženýre, přijměte prosím mé poděkování za bezproblémové zajištění překladatelských služeb na konferenci česko-čínského fóra, která se uskutečnilo dne 29. března 2016 v Kongresovém centru ČNB. 
S úctou 
Ing. Martin Harold, ředitel 
Odbor společenské centrum
Česká národní banka
Universita Karlova - angličtina, němčina, ruština, francouzština - překlady a tlumočení České vysoké učení technické - angličina, simultánní tlumočení, odborné překlady Bosch Diesel, s.r.o. - tlumočení  francouzština, překlady angličtiny, polštiny, japonštiny
Zpravodajská stanice CNN - překlady angličtiny, simultánní tlumočení, korektury Vysoká škola chemicko - technologická  angličtina, němčina - překlady odborného textu Toyota ČR - soudní překlady japonštiny, angličtiny, tlumočení polštiny, tlumočení japonštiny
Dálniční stavby Praha - angličtina, srbština, soudní překlady němčina Český rozhlas - tlumočení a překlady, slovanské a románské jazyky Metrostav, a.s. - překlady angličtiny, slovanských jazyků, finštiny a islandštiny
Rakouský parlament - německé tlumočení a překlady, zajištění kongresové techniky Akademie muzických umění - překlady němčina, tlumočení angličtina - japonština Český svaz interních auditorů (CIIA) - překlady odborných textů - angličtina, tlumočení konferencí
Akademie věd České republiky - překlady
španělštiny, němčiny a angličtiny
ČKD Praha, a.s. - odborné technické překlady, němčina, srbština, angličtina, polština    Česká spořitelna, a.s. - soudní překlady, angličtina, polština - simultánní tlumočení
ÚJV ŘEŽ - překlady odborných textů, románské jazyky a ruština Subterra, a.s. - odborné stavební překlady, soudní překlady arabštiny, chorvatština Nakladatelství Fraus - překlady knih z němčiny
UNESCO - angličtina, holandština,
simultánní tlumočení němčiny
Český svaz architektů (CKA) - překlady srbština, angličtina, slovinština a polština ČSOB - odborné překlady právní, soudní překlady, tlumočení francouzština, vlámština
Národohospodářský ústav ČSAV - odborné překlady a tlumočení angličtiny a němčiny Pražský magistrát - překlady a tlumočení - angličtina, japonština STEM - středisko empirických výzkumů - tlumočení a překlady románských jazyků
       ►  ekonomické překlady      

       ►  překlady v oboru stavebnictví 

       ►  finančnictví

       ►  přírodní vědy 
 ►  právní překlady 

 ►  technické překlady

 ►  soudní překlady

 ►  ochrana památek 
   ►  medicína  

   ►  překlady - informatika

   ►  automobilový průmysl

   ►  hudební věda 
  ►  kultura - noviny

  ►  překlady pro filmový průmysl

  ►  průzkum trhu

  ►  ekologie