www.itc.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU

Soudní překlady, tlumočení, překlady

ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

         Vážení,


            Kontakty:     e-mail:   itc@itc.cz   telefony:  603 763 196,   736 731 616,   224 226 220   

   
         Naše  kancelář  uveřejnila  jako  jediná  údaje  o  vzdělání  našich  překladatelů a tlumočníků: překladatelé. 

   Svoje služby nabízíme od roku 1998 a v současnosti máme více než sto dvacet stálých
klientů z  České republiky, Německa, Francie, Velké Británie, 
   Belgie, Dánska, USA, Japonska a Švýcarska
. Mezi  naše  klienty  patří společnosti:  
naše reference     

Reference:

"S překladatelskou agenturou ITC máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou pružní, rychlí, mají na specializované překladatele na různá odborná témata, pro korekturu rodilé mluvčí. V nutných případech jsou  schopni zajistit překladatelské služby téměř okamžitě a online. Přitom nejsou drazí, poměr cena/výkon je vynikající."                                                   

Doc. Dr. Jiří Kofránek,  Ph.D.,
Associate Professor at Charles University in Prague

"Stálá spolupráce po dobu asi 15 let, velmi spolehlivá agentura, překlady správně a včas, za příznivou cenu, spokojenost se servisem."

Ing. Pavel Vaško
přípravář staveb v oddělení nabídek
                  Dálniční stavby Praha, a.s.

"S panem Ing. Žižkou a jeho týmem je výborná spolupráce, jsou vstřícní a jsou tou správnou volbou při překladech v oblasti stavebnictví."
                                        

JUDr. Lukáš KleePh.D, LL.M.
 vedoucí právního oddělení Metrostavu, a.s.

"Agentura ITC pracuje spolehlivě a na vysoké profesionální úrovni. Je schopna reagovat velmi pružně a vstřícně na zadané projekty. Služby agentury mohu osobně vřele doporučit."

                                                                                                                                                               MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
IKEM - Institute for Clinical and Experimental Medicine, Praha

"S firmou I.T.C. spolupracuji již mnoho let a s jejím přístupem k zákazníkovi i s kvalitou odvedené práce, včetně rychlosti jsem velmi spokojena. Oceňuji nejen kvalitu překladů a rychlost zpracování zakázky, ale také šíři nabídky. Doporučuji firmu všem, kteří hledají spolehlivé překladatelské služby na vysoké profesionální úrovni. Firmě přeji mnoho spokojených zákazníků."

 

advokátní kancelář

JUDr. Eva Dundáčková, advokátka

Firmu I.T.C. jsme si vybrali pro její kvalitu a preciznost provedených překladů. Využíváme překlady i pro náš překladač - který tím rozvíjíme a rozšiřujeme. Spolupráce si velmi ceníme a věříme v úspěšné pokračování.

 

Josef Bršlica

KVARK AG, s.r.o.

Vážený pane inženýre, přijměte prosím mé poděkování za bezproblémové zajištění překladatelských služeb na konferenci česko-čínského fóra, která se uskutečnilo dne 29. března 2016 v Kongresovém centru ČNB. S úctou

 

Ing. Martin Harold, ředitel

Odbor společenské centrum
Česká národní banka

 

Universita Karlova - angličtina, němčina, ruština, francouzština - překlady a tlumočení České vysoké učení technické - angličina, simultánní tlumočení, odborné překlady Bosch Diesel, s.r.o. - tlumočení  francouzština, překlady angličtiny, polštiny, japonštiny
Zpravodajská stanice CNN - překlady angličtiny, simultánní tlumočení, korektury Vysoká škola chemicko - technologická  angličtina, němčina - překlady odborného textu Toyota ČR - soudní překlady japonštiny, angličtiny, tlumočení polštiny, tlumočení japonštiny
Dálniční stavby Praha - angličtina, srbština, soudní překlady němčina Český rozhlas - tlumočení a překlady, slovanské a románské jazyky Metrostav, a.s. - překlady angličtiny, slovanských jazyků, finštiny a islandštiny
Rakouský parlament - německé tlumočení a překlady, zajištění kongresové techniky Akademie muzických umění - překlady němčina, tlumočení angličtina - japonština Český svaz interních auditorů (CIIA) - překlady odborných textů - angličtina, tlumočení konferencí
Akademie věd České republiky - překlady
španělštiny, němčiny a angličtiny
ČKD Praha, a.s. - odborné technické překlady, němčina, srbština, angličtina, polština    Česká spořitelna, a.s. - soudní překlady, angličtina, polština - simultánní tlumočení
ÚJV ŘEŽ - překlady odborných textů, románské jazyky a ruština Subterra, a.s. - odborné stavební překlady, soudní překlady arabštiny, chorvatština Nakladatelství Fraus - překlady knih z němčiny
UNESCO - angličtina, holandština,
simultánní tlumočení němčiny
Český svaz architektů (CKA) - překlady srbština, angličtina, slovinština a polština ČSOB - odborné překlady právní, soudní překlady, tlumočení francouzština, vlámština
Národohospodářský ústav ČSAV - odborné překlady a tlumočení angličtiny a němčiny Pražský magistrát - překlady a tlumočení - angličtina, japonština STEM - středisko empirických výzkumů - tlumočení a překlady románských jazyků

 
 

       ►  ekonomické překlady      
       ►  překlady v oboru stavebnictví 
       ►  finančnictví
       ►  přírodní vědy 
 ►  právní překlady 
 ►  technické překlady
 ►  soudní překlady
 ►  ochrana památek 
   ►  medicína  
   ►  překlady - informatika
   ►  automobilový průmysl
   ►  hudební věda 
  ►  kultura - noviny
  ►  překlady pro filmový průmysl
  ►  průzkum trhu
  ►  ekologie                   


Máme sedmnáctiletou praxi
a překladatelství a tlumočnictví je naším jediným oborem, kterému se plně věnujeme.


 • Simultánní tlumočení lékařských konferencí pro Francouzskou lékařskou komoru a IKEM, průběžně překládáme pro Foniatrickou kliniku VFN Praha.

 • Překlady a tlumočení pro I.lékařskou fakultu UK v Praze. Tlumočení pro Česko-francouzskou lékařskou společnost. 
 • Finance a pojišťovnictví - překlady a tlumočení pro ČNB.

 • Odborné překlady 

  • Přírodní vědy
  • Překlady pro Přírodovědeckou fakultu UK a Vysokou školu chemicko–technologickou z oborů: fyzikální chemie, hydrochemie, biomechanika, anorganická chemie, biochemie, odpadové hospodářství, chemické a materiálové inženýrství, ochrana vody, kvasná chemie,  polymery a jiné. 
  • Překlady odborných publikací pro Českou lékařskou společnost JEP, simultánní tlumočení lékařských konferencí pro Francouzskou lékařskou komoru. 
 • Průběžně překládáme pro foniatrickou kliniku v Praze.   

 • Informatika – lokalizace software (Teko).

 • Hudební věda – překlady pro Hudební Akademii Muzických umění v Praze (například učebnice akustiky), překlady pro Mladota ansamble, překlady pro
  firmu Petrof (Hradec Králové) - dlouhodobá spolupráce se Sukovým komorním orchestrem, nebo překlady textů o výrobě varhan  Rieger-Kloss varhany.

 

 • Kultura

 • Překladatelské a tlumočnické služby pro muzea a noviny (La Repubblica, ihned.).

 • Filmový průmysl – překlad scénářů (např. Bathory.).

 • Překlady - téma ochrana památek – překlady a tlumočení pro UNESCO, např. posudky o výškových domech v Praze.

 • Rekonstrukce a renovace - překlady pro CSAV.

 • Průzkum trhu – mnohaletá spolupráce s firmou Stem a Ipsos  - překlady týkající se průzkumů veřejného mínění.

 • Překlady sociologie a politologiepřekladatelský i tlumočnický servis pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, překlady knih o sociologii.

 • Sklářství – sklárny Jihlava – technické i ekonomické překlady.

 • Glazura, s. r. o. - Nabídka glazur a fritů pro výrobu keramiky, barev na porcelán i sklo a preparátů drahých kovů.

 • Překlady pro Akademii věd České republiky – různé oborymatematika, ekonomika, medicína, fyzika, fyziologie.

   
 • Překlady zemědělství a ekologie

 • Tlumočení  

 • Simultánní (kabinové) tlumočení - simultánní překlad

 • Tlumočení kongresů, zasedání - tlumočení kongresů o vnitřním auditu, tlumočení kongresů finančního fóra „Zlatá koruna“,

 • tlumočení pro organisace EU,

 • Soudní tlumočení - svateb, jednání u notářů, tlumočení na policii i na státní správě.Nejčastěji překládáme tyto jazyky:  
  angličtina             ■ dánština                 němčina                    ■ chorvatština                čínština                  ■ japonština            
  španělština     polština   ■ italština    srbština  ■ arabština    mongolština 
  ruština   ■ ukrajinština   ■ francouzština   ■ makedonština    albánština  ■ perština
 ■ bulharština    slovinština  ■ maďarština    švédština  ■ litevština    irština
  holandština  ■ slovenština   lotyština  ■ bosenština   rumunština   ■ latina
  norština   estonština  ■ běloruština    finština  ■ hebrejština    korejština 
Víme, že kromě kvality je velmi důležitá i rychlost, s jakou je překlad proveden. Proto se snažíme  splnit všechny  specifické požadavky, které s překladem  souvisejí, včetně expresních termínů, požadovaného způsobu doručení či grafické úpravy. Rychlou komunikaci se zákazníky zajišťujeme jak prostřednictvím fyzického přenosu dat kurýrem, expresní poštou apod.), tak pomocí elektronických  médií v libovolném formátu  (e-mailem, faxem apod.).  Pokud Vám naše služby mohou  být  k  užitku, seznamte se, prosím, s našimi překladateli a tlumočníky, obchodními podmínkami a ceníkem služeb. Budete-li mít zájem, rádi Vám poskytneme další informace                                                                                                                                                                                                                 Ing. Jan Žižka, BA (Hons.)