CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

FAQ

Jaká je délka originálu oproti přeloženému textu?

Tento poměr je odlišný pro různé jazykové kombinace. V případě angličtiny je to zhruba 1:1,1 tj. 1 NS českého textu bude 1,1 NS anglického překladu, u německého jazyka je tento poměr 1:1,2–1,3. 

Co znamená úřední (soudní, ověřený) překlad?
 

Úřední překlad je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele.

Co je normostrana (NS)?
 

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). Počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledné číslo vydělte 1800 a získáte počet NS.
 

Jaký překlad je expresní?

Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají.
 

Kdy potřebuji notařsky ověřenou kopii?

Jestli-že požadujete "ověřený překlad", je nutné překlad sešít s originálním dokumentem . Mnohdy ale klient nechce, aby jediný originál byl navždy sešit s překladem (rodný list, oddací list, rozsudek atd), a v tom případě, je třeba notářské kopie.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.