Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Němčina

PŘEKLÁDÁME A TLUMOČÍME Z I DO NĚMČINY V TĚCHTO OBORECH

Němčina patří mezi tři nejčastěji překládané jazyky. Překládáme německé smlouvy, audity, rozsudky, technickou dokumentaci, osobní doklady, novinové články i výběrová řízení, a to mnohdy ve značných objemech. Překlady do němčiny u nás téměř výhradně provádějí rodilí mluvčí - Němci.

Tlumočíme do i z němčiny, a to konsekutivně, soudně i simultánně.

Němčina je v Evropě nejpoužívanějším mateřským jazykem a ve světě patří mezi deset nejpoužívanějších. Při kontaktech s německy mluvícími zeměmi, zejména na poli finančním a obchodním je velmi důležité znát základní formální termíny. Němčina je živý jazyk, který se neustále vyvíjí, vzniká tedy řada nových spojení a termínů. Proto je při jejím překladu nutné pružně reagovat na stále se vyvíjející odbornou terminologii. Co se „typu“ němčiny týká, všichni naši překladatelé vychází ze standardní němčiny, která se používá jak ve formálních textech, tak jako komunikační prostředek mezi jednotlivými nářečími, kterých se v německy mluvících zemích nachází velké množství.

Pro jednotlivé překlady, ať už do němčiny nebo z němčiny, zajistíme profesionální překladatele, kteří jsou seznámeni s danou problematikou. 

 • K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně.
 • Na našich překladech do němčiny pracují vysokoškolsky vzdělaní překladatelé, specializující se na jednotlivé obory.
 • Někteří z našich překladatelů jsou rodilí mluvčí (aktivní překlady), kteří mají zkušenosti s odborným výrazivem a překladem.
 • Mimo překladu zajišťujeme také odbornou či jazykovou korekturu.
 • Všechny dokumenty jsou pro nás přísně důvěrné, garantujeme zachování mlčenlivosti.
 • Zajišťujeme také soudně ověřené překlady.

Jsme schopni zajistit kvalitní překlad němčiny u těchto oborů:

 • Automobilový průmysl
 • Dabing
 • Ekonomika (audity, výroční zprávy, usnesení správních rad apod.)
 • Finance
 • Elektrotechnika, energetika
 • Strojírenství
 • Chemie, biochemie, toxikologie, geochemie
 • Informační systémy
 • Literatura, umění
 • Lokalizace softwaru
 • Medicína
 • Obchodní korespondence
 • Právo (smlouvy, normy, zákony, protokoly, vyhlášky, usnesení, pojišťovací dokumentace, zplnomocnění, rozhodnutí soudu)
 • Reklama a průzkum trhu
 • Řídící a regulační systémy
 • Stavebnictví (pozemní stavitelství, stavby silnic a dálnic, železnic, výběrová řízení, směrnice, zakládání staveb, technologické postupy, projektové dokumentace, rekonstrukce budov
 • apod.)
 • Školství, vzdělávání a sociologie
 • Těžba, důlní obory
 • Vojenství
 • Zdravotnictví, farmacie

Tlumočení v německém jazyce

Nabízíme profesionální tlumočnické služby v německém jazyce. Všichni naši tlumočníci mají dlouholeté zkušenosti s nejrůznějšími druhy tlumočení. Samozřejmostí je profesionální vystupování, pohotovost a rychlost. Víme, že při tlumočení z jednoho jazyka do druhého, je třeba dbát jak na odbornou terminologii tlumočeného textu, tak i na specifika jednotlivých kultur.

Jsme vybaveni velmi kvalitní tlumočnickou a ozvučovací technikou.
U tlumočení je pro dosažení maximální kvality třeba dodat potřebné materiály v dostatečném předstihu.

Zajistíme pro vás jakýkoliv typ tlumočení:

 • konsekutivní (následné) tlumočení
 • simultánní tlumočení
 • soudní tlumočení
 • doprovodné tlumočení
 • dabing
 • tlumočení po telefonu

Překladatelé a tlumočníci pro překlady do němčiny

Naši překladatelé a tlumočníci němčiny jsou podrobeni pečlivému výběru. Jen tak můžeme zajistit kvalitní a profesionální služby.

Překladatelé a tlumočníci němčiny jsou vysokoškolsky vzdělaní, mají za sebou dlouholetou praxi v jednotlivých oborech a své práci se věnují s nejvyšším nasazením. Pro lepší informovanost našich klientů a jako garanci kvality jsme jako první kancelář zveřejnili jména a údaje o vzdělání a praxi našich překladatelů a tlumočníků. Naši klienti přesně vědí, kdo pro ně překládá, a mají zpětnou vazbu na překladatele nebo tlumočníka, který pro ně dlouhodobě pracuje. Překladatelé a tlumočníci němčiny jsou průběžně vyhodnocováni, a tím motivováni k prohlubování jazykových a oborových znalostí.

Mezi naše stálé klienty patří:

 • Barum
 • BASF, s.r.o.
 • Bosch diesel, s.r.o. Jihlava
 • Bouygues Česká Republika, a.s.
 • CBI Praha, s.r.o.
 • ČKD Praha, a.s.
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Český investiční holding, a.s.
 • Český svaz interních auditorů
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Deloitte & Touche
 • Eletec výtahy, s.r.o.
 • Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, v.o.s.
 • Gratenau Praha, s.r.o.
 • Jihlavská lokomotivní společnost, a.s.
 • Keller Speciální zakládání, s.r.o.
 • Knauf Praha, s.r.o.
 • KOVO, a.s.
 • Lufthansa
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Metroprojekt Praha, a.s.
 • Metrostav, a.s.
 • Nadace České sportovní reprezentace
 • Parlament České republiky
 • PricewaterhouseCoopers
 • Porta, s.r.o.
 • Procter & Gamble - Rakona, a.s.
 • Omya - obchodní společnost, s.r.o.
 • Ravak, a.s.
 • Sigma Aldrich, s.r.o.
 • STEM - středisko empirických výzkumů, s.r.o.
 • TECO, a.s. - Kolín
 • Universita Karlova - I. a III. lékařská fakulta
 • Úřad vlády ČR