www.itc.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Právní překlady

Překlady právnických a právních textů - jsou jednim z nejžádanějších překladatelských oborů, který překládáme ve značných objemech. Překládáme pro české i zahraniční právnické kanceláře a organizace - např.: pro Právnickou fakultu UK, pro cizineckou policii, pro právní oddělení Dalničních staveb a firmy Strabag, kancelář prof. Gerlocha, právnickou kancelář JUDr. Loblové, JUDr. Ševčíka, AK Břeský a mnoho dalších.

Jsou to specifické překlady u kterých je třeba jak znalost jazyka, tak i orientace v daném právním prostředí. Nejedná se pouze o jiné názvosloví, ale o jiné pojetí práva z historického pohledu a jiný právní systém vycházející z jiných zdrojů.

To platí zejména u překladů smluv, ale i rozsudků a například odborných právnických článků.

Právní překlady by v podstatě měli zajišťovat pouze překladatelé s právnickým vzděláním či po absolvování Juridika na právnických fakultách.

Většina našich překladatelů je absolventy doplňkového studia na kurzů právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy.


Samostatnou kapitolou jsou překlady knih stavebního práva, které jsme přeložili pro nakladatelství 
Kluwer.
             
Nejčastěji realizované překlady z právní a ekonomické oblasti:

 • Mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) nternational Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva)

 • Obchodní, občanské a trestní právo - překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení.
 • překlady smlouv a návrhů smluv
 • zákony
 • vyhlášky
 • překlady rozsudků
 • judikáty
 • překlady zakládacích listin společností
 • daňová přiznání
 • překlady - audity
 • výpisy z rejtříků
 • překlady diplomů
 • překlady patentů
 • překlady vysvědčení 
 • překlady oddacích listů
 • překlady studií
 • překlady výročních zpráv
 • překlady dokumentů potřebných k uzavření  manželství
 • certifikáty
 • překlady technických a řidičských průkazů