CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Právní překlady

 • Překlady právnických a právních textů - jsou jednim z nejžádanějších překladatelských oborů, který překládáme ve značných objemech. Překládáme pro české i zahraniční právnické kanceláře a organizace - např.: pro Právnickou fakultu UK, pro cizineckou policii, pro právní oddělení Dalničních staveb a firmy Strabag, kancelář prof. Gerlocha, právnickou kancelář JUDr. Loblové, JUDr. Ševčíka, AK Břeský a mnoho dalších.

 • Jsou to specifické překlady u kterých je třeba jak znalost jazyka, tak i orientace v daném právním prostředí. Nejedná se pouze o jiné názvosloví, ale o jiné pojetí práva z historického pohledu a jiný právní systém vycházející z jiných zdrojů. To platí zejména u překladů smluv, ale i rozsudků a například odborných právnických článků.

 • Právní překlady by v podstatě měli zajišťovat pouze překladatelé s právnickým vzděláním či po absolvování Juridika na právnických fakultách.

 • Většina našich překladatelů je absolventy doplňkového studia na kurzů právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy.

 • Samostatnou kapitolou jsou překlady knih stavebního práva, které jsme přeložili pro nakladatelství Kluwer.

             

Nejčastěji realizované překlady z právní a ekonomické oblasti:

 • Mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) nternational Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva)

 • Obchodní, občanské a trestní právo - překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení.

 • překlady smlouv a návrhů smluv

 • zákony

 • vyhlášky

 • překlady rozsudků

 • judikáty

 • překlady zakládacích listin společností

 • daňová přiznání

 • překlady - audity

 • výpisy z rejtříků

 • překlady diplomů

 • překlady patentů

 • překlady vysvědčení 

 • překlady oddacích listů

 • překlady studií

 • překlady výročních zpráv

 • překlady dokumentů potřebných k uzavření  manželství

 • certifikáty

 • překlady technických a řidičských průkazů

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.