CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Právní překlady

Odborné právní překlady

jsou to specifické překlady u kterých je třeba jak znalost jazyka, tak i orientace v daném právním prostředí. Nejedná se pouze o jiné názvosloví, ale o jiné pojetí práva z historického pohledu a jiný právní systém vycházející z jiných zdrojů.

To platí zejména u překladů smluv, ale i rozsudků a například odborných právnických článků.

Právní překlady by v podstatě měli zajišťovat pouze překladatelé s právnickým vzděláním či po absolvování Juridika na právnických fakultách.

Překlady právnický a právních textů - jsou jednim z nejžádanějších překladatelských oborů, který překládáme ve značných objemech. Překládáme pro české i zahraniční právnické kanceláře a organizace - např.: pro Právnickou fakultu UK, pro cizineckou policii, pro právní oddělení Dalničních staveb a firmy Strabag, kancelář prof. Gerlocha, právnickou kancelář JUDr. Loblové, JUDr. Ševčíka, AK Břeský a mnoho dalších.

(Většina našich překladatelů je absolventy doplňkového studia na kurzů právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy.)

 

Spolupracujeme s mnoha advokátními kancelářemi i s Právnickou Fakultou University Karlovy.
 

S firmou I.T.C. spolupracuji již mnoho let a s jejím přístupem k zákazníkovi i s kvalitou odvedené práce, včetně rychlosti jsem velmi spokojena. Oceňuji nejen kvalitu překladů a rychlost zpracování zakázky, ale také šíři nabídky. Doporučuji firmu všem, kteří hledají spolehlivé překladatelské služby na vysoké profesionální úrovni. Firmě přeji mnoho spokojených zákazníků.

 
advokátní kancelář
JUDr. Eva Dundáčková, advokátka 

Samostatnou kapitolou jsou překlady knih stavebního práva, které jsme přeložili pro nakladatelství Kluwer.
             
          Často překládáme -

 • Mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) nternational Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva)

 • Obchodní, občanské a trestní právo - překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení.
 • překlady smlouv a návrhů smluv
 • zákony
 • vyhlášky
 • překlady rozsudků
 • judikáty
 • překlady zakládacích listin společností
 • daňová přiznání
 • překlady - audity
 • výpisy z rejtříků
 • překlady diplomů
 • překlady patentů
 • překlady vysvědčení 
 • překlady oddacích listů
 • Překlady - mezinárodní právo překladatelské práce pro (IOM) International Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ
 • Obchodní, občanské a trestní právo - překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení
 • arbitráže
 • due diligence
 • mezinárodní právo - AK Břeský
 • ECJ (Evropský soud pro lidská práva)
 • překlady pravnických učebnic - stavební právo
 • pracovní právo
 • evropské právo
 • common law - anglosaské právo


 

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.