Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Soudní překlady - ověřené překlady, notářské ověření

Soudně ověřený překlad slouží v případech, kdy jej bude  potřeba předkládat na matrice, u soudu, na policii nebo na úřadech.
Pokud tedy pořebujete přeložit například vysvědčení pro cizí školu nebo zaměstnavatele -  úřední překlad je namístě.


 

Jak objednat soudní překlad? 

Zašlete naskenovanou kopii listin určených k soudnímu překladu na naši emailovou adresu (případně poštou nebo i osobně).

Pokud potřebujete soudní překlad a nejste z města, kde máme kancelář (nebo to k nám máte daleko) - nevadí - zašlete nám dokumenty k překladu poštou a my vám je zašleme zpět.
 

 • Soudní překlady se použijí  v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .

 • Například různá osvědčení, rodný list, oddací listy, přísežná prohlášení, plná moc, vysvědčení, univerzitní diplomy, obchodní dokumenty, smlouvy a jiné právní dokumenty (např. soudní rozhodnutí, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, znalecké posudky, účetní závěrky, patentové a obchodní známky, finanční zprávy, policejní oznámení, výpisy z rejstříků, notářské listiny)

 • Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

 • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

 • Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - provedeme.

        Často se používá také termínů:
 

 • notářsky ověřený překlad
 • úřední překlad, oficiální překlad
 • autorizovaný překlad
 • sešitý překlad
 • překlad s razítkem či soudní překlad
 • Překlad se soudním ověřením provádíme u všech uvedených jazyků.
 • Prosím, vezměte v potaz, že soudní překlad by měl být svázán vždy s originálem nebo notářsky ověřenou kopií originálu. 
 • Doručení a vyzvednutí překladu – 

  soudních překladů probíhá obyčejně osobní převzetí. Překlad vydáváme osobě, která jej u nás objednala či je vyzvednutím pověřena.     

 • Soudní překlady v Praze a Brně provádíme do druhého dne

  Co je apostila:
 

(Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Úkon provádí v České republice MZV ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři MS ČR.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

 

What is it Sworn Translation?    
When we refer to sworn translation & interpreting it is understood as a translation or interpretation which certifies its accuracy with regard  to the original  document. As in many other cases, not everyone has the capacity to certify a translated document or interpretation. To acquire this capacity, professionals need        
to be competent in a specific field.