Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

ověřené překlady v elektronické podobě


Dovolujeme si vás informovat, že naše kancelář nyní provádí také soudní překlady v elektronické formě (aj a nj).
Jde o alternativu ke klasickému tištěnému soudnímu překladu, u které musí být splněna kritéria daná zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Při splnění daných formálních náležitostí lze vyhotovit "elektronický" soudní překlad, který je plnohodnotnou a rovnocennou alternativou k překlad klasickému.  
"Elektronický" soudní překlad je dle zákona vyhotovený ve formátu PDF/A a obsahuje stejné součásti jako překlad ve fyzické podobě, tzn. originál dokumentu (příp. jeho opis), překlad a doložku soudního překladatele.
Jednoduše jej můžeme poslat e-mailem, datovou schránkou či uložit na datový nosič.
Nemusíte k nám tedy chodit a ušetříte drahný čas.Věříme, že této varianty využijete, ale samozřejmě vás i rádi uvidíme v našich kancelářích.