Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

soudní překlady

Často bývají také nazývány "překlady s razítkem nebo soudní překlad"

 

 Jde o překlady, které jsou vyžadovány především státními institucemi (soudy, policie, školy).

Jedná se obvykle o rodné a oddací listy, rozsudky, překlady diplomu, překlady vysvědčení, potvrzení o studiu a absolvování atd.

Provádět  překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - 
soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

  • Jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci, oddací listy,  diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, technické průkazy, protokoly, platové výměry, rozhodnutí soudů nebo smluv.  

  • Soudní překlady se použijí v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .

  • Soudně překládáme všechny evropské jazyky a také do čínštiny, arabštiny a japonštiny.

  • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.